AİLE DANIŞMANLIĞI

image72

Aile Danışmanlığı Nedir?

  

Aile bireylerin birbirini karşılıklı bir şekilde etkilediği sistemdir.Aile karşılıklı etkileşim halindeki bireylerden oluştukları için üyelerin davranışları hem diğer üyelerin hem de aile bütününün sağlığını ve işlevselliğini etkiler.

Aile danışmanlığının hedef aldığı değişim, yaşayan sistemin bütünündeki değişimdir.Bu şekilde hem bireyin iç dünyasına hem de aile ilişkilerine odaklıdır.Yani bütünü oluşturan parçaları tek olarak ele almak yerine bütünü görmeyi amaçlar.Aile de sorunların nedeni tek bir kişiye atfedilmez. Sorun olan davranışın sürdüren faktörlerine odaklanılır.Problemin ailedeki kişilerin yaşamlarındaki rolü anlaşılmaya çalışılır. Bireysel terapide olduğu gibi müdahale duygu ve düşüncelere yapılmaz, müdahale ilişkilere yapılır. Danışmanlık sürecinde sistemde sağlıksız olan ilişki tutumlarına sağlıklı çözümler bulunmaya çalışılır.

Aile danışmanı kişisel önyargılarını ve yanlılıklarını bir kenara bırakarak aile üyelerinin kaynaklarını en etkili şekilde kullanmasına yardımcı olarak daha kaliteli ilişki kurmalarını destekler.

  

Aile içerisinde ortaya çıkan davranış, diğerlerinin davranışları ile sürdürülür, yani karşılıklı bir etkileşim vardır. Bu yüzden de aile sisteminde değişiklik yapılarak soruna çözüm bulunmaya çalışılır.

Sağlıklı aile yoluna çıkan her türlü probleme karşı büyümeye ve gelişmeye devam eden ailedir. Bu aileler sağlıksız davranış kalıplarını aşıp bunun yerine sağlıklı yollarla ilerleyen işlevlerini yerine getiren ailelerdir. Sağlıksız işlev gösteren aileler de; aile rolleri birbirine karışması, ailedeki hiyerarşinin bozulması, aile üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmemesi, çatışma çözümündeki yetersizlik, problem çözme becerisinin zayıflığı, etkili iletişim becerilerinin olmaması gibi durumlar görülebilmektedir.

Aile bireyinin birinde çıkan bir problem aile sistemindeki herkesi etkilemektedir. Aile bireyleri arasındaki bireyselleşme durumu, ailenin esnek yada katı tutumu, aile bireylerin rollerinin durumu, sorumlulukları aile hakkında sağlıklı veya sağlıksız işlevi durumu hakkında bilgi vermektedir.

Aile danışmanlığı, aile üyelerinin uzlaşarak birbirlerine yardım etmesine olanak sağlar. Aile içinde her bireyin farklı yanlarını kabul edip, beraber yaşamanın dengesini sağlamaya odaklanır. Bu durumda tedavi gören, bireyler değil, bireyin bağlı olduğu ilişki ağlarıdır. Belirli durumlarda, psikolog gelen ailenin fark etmediği sorunlara dikkat çekebilir ve bunlar üzerinde ailenin çalışmasını sağlayabilir. Aynı zamanda, psikolog aile fertlerinin birbirlerine nasıl davrandıklarına da dikkat çekebilir.


  Aile terapisindeki(danışmanlık) amaç; aile bireylerini, birbirleriyle olan etkileşimlerini, rollerini, sınırlarını, geniş aileyle olan ilişkilerini, inceleyerek ailenin bütünlüğünü sağlamak, dengeye ulaşmasına yardım etmek, çatışmaları olumlu bir şekilde çözümlemek ve stres durumları için baş etme becerilerini öğretmektir. Aileye olumlu iletişim becerileri kazandırmak, empatik duyarlılık kazandırmak, sorun çözme becerileri kazandırmak aile psikoloğunun en önemli amaçlarındandır.

Ailenin farkındalığını arttırmak, aileye bilgi, beceri kazandırmak, tüm aile bireylerine eşit davranmak, taraf tutmamak, yargılamamak, güvenli bir ortam oluşturmak, koşulsuz kabul, koşulsuz saygı sağlamak, tavsiye verip yönlendirmemek, öğüt vermemek, objektif bir ortam sağlamak terapistin en önemli görevlerindendir. Terapide bu ortamlar sağlandıktan sonra, çeşitli teknikler ve terapi ekolleri ile sorunun daha da anlaşılması amaçlanır, ulaşılmak istenen hedefler belirlenir. Bunu yaparken tek sorumluluk terapiste ait değildir, terapist görüşme sürecini yönlendirir fakat kararlar, aileye bırakılır, koşulsuz saygı ilkesi baz alınır,psikolog asla öğüt vermez, yargılamaz.
Koşulsuz saygı, koşulsuz kabul, güven ortamında, sorun çözüme kavuşana kadar, aile sorun çözme becerisi kazanana kadar, psikoloğa ihtiyacı kalmayana kadar terapi devam ettirilir. Devam ve sonlandırma süreci her aileye, her probleme göre değişebilmektedir.


Psikolog empatiye dayanan, saygılı ve aktif bir şekilde ailelerin iyi oluşunu kollayan tutum sergilerler. Danışanın güvenliği, aile, topluluk ve toplum içerisinde ait hissettikleri bir yerlerinin olması yönünde çaba gösterir.

Psikolog her ailenin özgünlüğünün farkındadır. Kişisel yönlerin çeşitliliğine saygı duyar aileleri kalıplar, tutum, rol veya davranışlara zorlamazlar. Ailenin kendini tanımlayış şekline saygı gösterirler.

Psikolog danışanlarının özerkliklerine ve bağımsız karar verme kabiliyetine, kültürel çeşitliliğe saygı gösterirler. Bu süreçte destek almak isteyen kişilerin ırklarına, cinsiyetlerine, engellilik hallerine, dinlerine, cinsel yönelimlerine, ulusal köklerine, medeni yapılarına, siyasi eğilimlerine dayanarak ayrımcılık yapılmaz.


Ele Alınan Konulardan Bazıları

  -Aileİçi İletişim Problemleri ve Çatışmalar

-Anne-Baba ve Çocuk İlişkisi

-Aileyi Etkileyen Beklenmedik Faktörler(Ölüm,Hastalık,Ekonomik Kriz gibi)

-Ailede İkinci Evlilik

-Evlat Edinme Süreci

-Aile İçi Şiddet  

-Aile ortamında yaşanan huzursuzluk ve gerilimler

-Çocuk ya da ergende görülen uyum sorunları ve davranış değişiklikleri

-Alkol- madde kullanımı

-Depresyon

-Boşanma veya ayrılma

-Uyum sorunları 


Hemen Randevu Alınız

 0553 275 04