ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

image65

Çocuk Danışmanlığı Nedir?

  

Çocukluk fiziksel, duygusal, gelişimsel ve sosyal açıdan hızlı değişim gösteren bir dönemdir. Bu dönemde çocuğun bulunduğu gelişim basamağına bağlı olarak göstermesi beklenen davranışsal, duygusal ve fiziksel süreçler vardır. Bunlar değerlendirilirken her çocuğun biricik olduğu ve kendi gelişim sürecinde( çevre, kültür, fiziksel ve psikolojik koşullar) değerlendirilmesi önemli unsurdur.

Çocukların karşılaştıkları sıkıntıları yetişkinler gibi direk yolla ifade etmelerini beklemeyiz. Bu yüzden çocuk danışmanlığında oyun terapisi, resim analizi gibi teknikler kullanarak çocuğun yaşadığı sıkıntıları onların ifade edeceği dilden anlamaya çalışmak önemlidir.


Çocuklukta karşılaşılan sorunların süreç içerisinde çözülmesi önemlidir; çünkü bir problem ne kadar kronikleşir ve kalıcı olursa o sorunu ortadan kaldırmak o kadar zor olacaktır.

Bu dönemde ortaya çıkan bazı sağlıklı duygusal ve davranışsal değişimler ebeveynler tarafından yanlış değerlendirilebilmekte ve bunun sonucunda çocuğa yanlış yönlendirmeler ve baskılar yapılabilmektedir. Çocuğunuzun sağlıklı bir gelişimi için karşılaştığınız problemlerde ve bilginizi aşan durumlarda bir uzmandan yardım almanız önemlidir.


 Psikolog ortaya çıkmış problemin danışanın yardım çağrısı olduğunu bilir. Psikolog bu danışma sürecini yönetirken aile ile işbirliği yaparak çocuğun sorununun altında yatan psikolojik olguya odaklanır. Çocuğun problemi çözülürken aynı zamanda danışanın sosyal, duygusal alanlarda gelişimi ve iletişim, problem çözme ve başa çıkma becerileri geliştirmeyi de hedefler. 


Çocuk Danışmanlığında İzlenilen Yollar

 • Verilen danışmanlık hizmetinde öncelikle çocuk hakkında aileden ayrıntılı bir şekilde bilgi edinilir.
 • Çocuğun yaşadığı sorunun kaynağını belirlemek ve çocuğu tanımak amacıyla ihtiyaç duyulan konularda psikolojik testler uygulanır.
 • Çocukla bire bir çalışılarak ve gözlem yoluyla ihtiyaç duyulan bilgiler edinilir.
 • Sorunun kaynağı belirlendikten sonra çocuğun sorununun çözümüne yönelik terapi yöntemleri      belirlenir.
 • Problemin niteliğine ve ihtiyaca yönelik olarak çocukla bire bir danışmanlık hizmeti sürdürülür.
 • Ailede ve okulda düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunda aileyle ve okulla gerekli işbirliği yapılır.

Çocuk Danışmanlığında Ele Alınan Konulardan Bazıları

  

-Gelişim Problemleri

-Yalan Söyleme, Kıskançlık

-Kardeş Problemleri, Akran Problemleri

-Öfke Problemleri

-İnatçılık-Çatışma

-Özgüven , Benlik ve Kişilik Gelişimi

-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Problemi

-Alt Islatma (Enüresis)

-Altını Kirletme (Enkopresis)

-Parmak Emme

-Uyku ve Yeme Problemleri

-Kaygılar-Fobiler

-Ölüm, Yas, Travma

-Okula Hazırlık ve Uyum Süreci

-Okul Problemleri


 Hemen Randevu Alınız: 0553 275 04 02

Ergen Danışmanlığı Nedir?

  

Her değişimin bir uyum sürecini beraberinde getirmesi döneme kendine özgü bir takım zorluklar katmaktadır. Bu dönemde kim olduğunu, neye değer vereceğini, neye inanıp bağlanacağını bulmaya çalışan ergen yetişkinlerden (anne-baba) duygusal bağımsızlığını gerçekleştirdiği, bir gruba ait olma ihtiyacının ön planda olduğu, karşı cinsle ilişkilerinin giderek daha fazla önem kazandığı, fiziksel görünüme ilişkin kaygılarının arttığı, duygusal alanda iniş çıkışlarla seyreden bir sürecin içine girer. Bunlarla birlikte okul problemleri, geleceğe ilişkin plan ve güçlükler, toplumsal ilişkilerde zorluklar yaşaması muhtemel olan ergenin hem kendi içinde hem de çevreyle iletişimlerinde yoğun çatışmaların olabildiği görülmektedirHer dönemin kendine özgü gelişimsel süreçleri vardır. 

Ergenlikte de “Kimlik Oluşumu” önemli ve dönemin temel süreçlerinden biridir. Temelinde bu şekilde önemli gelişim basamağını oluşturan bu dönem ergen içinde sancılı ve oldukça önemlidir. Bunun yanında “Çatışma” da bu döneme ait temel bir süreçtir. Bu hızlı ve kompleks gelişen döneme özgü zorlu doğal süreçler vardır ve bu durumlarla ilgili özellikle ergenin ailesi ve çevresinin bilgilenmesi önemlidir. Aileler de sürecin içine dahil olmakta ve sözü edilen güçlükler tüm aile sistemini etkilemekte, sonuç olarak dönem bir kriz dönemi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Uyum sürecinde bir takım güçlüklerin olması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Kimi ergen bu dönemi daha az yıpratıcı etkilere atlatırken kimi için daha sancılı geçebilmektedir  Ailenin bilinçlenmesi ergenin terapi süreci için olumlu bir kaynaktır. Bu yüzden çocuk ve ergen danışmanlığı aile-ergen veya çocuk ile yürütülen bir süreçtir. Aileler içinde ergen danışmanlığı sancılı gibi görünsede temelinde kazanılan beceriler ilerleyen yaşam boyunca sorun çözme kapasitesini artıracaktır. Yetişkinliğe adım olan bu dönemde ergenin ve çevresinin karşılaştığı problemleri sağlıklı bir şekilde atlatmak önemlidir ve zorlanılan durumlarda bir uzmandan yardım alınmalıdır.

  

Ergen Danışmanlığında İzlenilen Yollar

 • Verilen danışmanlık hizmetinde öncelikle ergen hakkında aileden  ayrıntılı bir şekilde bilgi edinilir.
 • Ergenin yaşadığı sorunun kaynağını belirlemek ve ergeni tanımak amacıyla ihtiyaç duyulan konularda psikolojik testler uygulanır.
 • Ergenle bire bir çalışılarak ve gözlem yoluyla ihtiyaç duyulan  bilgiler edinilir.
 • Sorunun kaynağı belirlendikten sonra sorununun çözümüne yönelik terapi yöntemleri belirlenir.
 • Problemin niteliğine ve ihtiyaca yönelik olarak bire bir danışmanlık  hizmeti sürdürülür.
 • Ailede ve okulda düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunda aileyle ve okulla gerekli işbirliği yapılır.


 Hemen Randevu Alınız

0553 275 04 02

Ergen Danışmanlığında Ele Alıınan Konulardan Bazıları

  

-Ergenlik Dönemi Problemleri

-Akran Problemleri

-Aile ve Ergen Çatışmaları

-Ergenlerde Duygusal İlişkiler

-Ergenlerde Madde Bağımlılığı

-Ergenlerde Okul Başarısızlığı

-Ergenlerde Suç Davranışı

-Ergenlerde Yeme Bozukluğu

-Ergenlerde Mesleki ve Eğitim Danışmanlığı

-Ergenlerde Depresyon

-Ergenlerde Anksiyete

-Ergenlerde Fobiler

-Ergenlerde Öfke Kontrolü

-Ergenlerde Eğitim Koçluğu

-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiivite Bozukluğu

 -Ergenlikteki psikolojik ve fizyolojik değişimlere uyum danışmanlığı-

-Sosyal uyum sorunları (arkadaş ilişkileri, otorite çatışmaları, sosyal uyumsuzluk)

-Kadın ve erkek sosyal rolleri ile özdeşleşmek Gelişen ve değişen bedenini kabullenmek-

-Anne-baba ve diğer yetişkinlerden duygusal olarak bağımsızlaşmak

-Ekonomik bağımsızlığa hazırlanmak

-Bağımsız olmayı öğrenirken, diğer insanların da bağımsız alanları olduğunu kavramak ve yaşamdaki sınırların farkına varmak


Hemen Randevu Alınız

0553 275 04 02